Siles skyddsvisir för flergångsbruk

Siles skyddsvisir för flergångsbruk har ut­vecklats för att användas som skydd mot droppsmitta. Låg vikt tillåter användning över långa perioder utan att det känns tungt eller är till besvär för nacken. Skyddet består av ett reglerbart huvudband och en glasklar visirdel. Visirets delar är mekaniskt sammanfogade och kräver inga verktyg eller adhesiver för montering. Huvudställningen i mjuk och följsam polypropen underlättar rengöring och desinficering av hela produkten.

Artikelnummer: ZSKYVIS0002. Levereras 25 st. per förpackning.

Skyddet har typprovats och CE-certifierats enligt EN166:2001 av RISE Research Institutes of Sweden AB. Skyddet uppfyller samtliga krav enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425, kategori Il. Produktens ingående material uppfyller kraven enligt REACH-direktivet 76/769/EEC, Annex XVII.

Tillbehör/reservdelar:

  • Siles huvudställning, art nr. ZSKYVIS0002H
  • Siles visirblad, art nr. ZSKYVIS0002V
  • Siles skumremsa, art nr. ZSKYVIS0002S

OBS. endast dessa tillbehör får användas.

Produktbilder

Bruksanvisning

Datablad

Försäkran om överensstämmelse

Stellan skyddsvisir med skum och resår

Stellan skyddsvisir med skum och resår har utvecklats för att användas som skydd mot droppsmitta och stänk från vätskor. Skyddet består av ett kraftigt latexfritt elastiskt resårband, ett mjukt och hudvänligt skumgummi som vilar mot pannan samt en glasklar visirdel som är behandlad mot imma. Visirbladet är utrustat med bigar vilket tillåter att visiret kan vikas för extra skydd från sidorna. Visiret är godkänt för flergångsbruk.

Artikelnummer: ZSKYVIS0004. Levereras färdigmonterad 50 st. per förpackning.

Skyddet har typprovats och CE-certifierats enligt EN166:2001 av RISE Research Institutes of Sweden AB. Skyddet uppfyller samtliga krav enligt PPE-förordningen (EU) 2016/425, kategori Il. Produktens ingående material uppfyller kraven enligt REACH-direktivet 76/769/EEC, Annex XVII.f

Produktbilder

Bruksanvisning

Datablad

Försäkran om överensstämmelse

Vi har produkter för omgående leverans

Kontakta vår försäljningsavdelning så hjälper vi er

VD

Fredrik Ahlström

0708-87 25 43
fa@plast-petter.se

innesälj

Gunilla De Jongh

0506-488 97
gunilla.de.jongh@plast-petter.se

utesälj

Magnus Rikardsson

0506-488 88
magnus@plast-petter.se

Plast Petter AB

Plast Petter AB är en specialisttillverkare av produkter i mjukplast. Den egna tillverkningen finns i Hova och med kontor i Hova och Göteborg. Erbjudandet består av specialtillverkning i mjukplast mot kundens önskemål och standardprodukter med möjlighet till profilering i eget tryckeri. Huvudsakliga marknadsområden är kontorsvaror, profilprodukter, skyltning och förpackning samt konceptutveckling och legotillverkning.

Varumärket PETTER® står för en mycket hög produktkvalitet, ett tekniskt kunnande i absolut framkant och en hög affärsetik i långsiktiga affärsrelationer. Vi har “kapacitet för det stora och blick för det lilla”. Det innebär att vi både levererar volymprodukter till Nordens ledande kontorsgrossister och ger det lilla företaget maximalt utrymme för verklig specialdesign.

Läs mer om oss på www.plast-petter.se

PLAST-PETTER AB   |   Industrigatan 15   |   SE-548 31 Hova   |   Tel. 0506-488 80 (vxl.)    |   E-post: petter@plast-petter.se 

Copyright 2022 Plast Petter AB